SSD клауд дава гъвкавост на онлайн магазините

SSD клауд сторидж осигурява до 12 пъти по-висока скорост на писане и четене по дисковите масиви и максимална производителност, която не се променя във времето

SSD Cloud Storage осигурява до 12 пъти по-висока скорост на писане и четене по дисковите масиви и максимална производителност, която не се променя във времето

Иновативната технология на клауд хостинга може да спести огромна сума пари на потребителите, в частност на онлайн магазините. Благодарение на скалируемата виртуализация, потребителите могат бързо и лесно да променят параметрите на текущата си инфраструтктура спрямо нуждите си – да увеличават или намаляват необходимите им ресурси и по този начин да контролират разходите си, плащайки само за това, което използват.

Успешният онлайн магазин трябва да може да управлява обема от данни, интензивния трафик и брой посещения възможно най-бързо и качествено, за да не загуби клиентите си. Ето защо клауд хостингът се явява изключително подходящо решение за поддържането на онлайн магазини.

С популяризиране на сайта и растежа на бизнеса, трафикът към онлайн магазина се увеличава и за да отговори на изискванията на клиентите за бързодействие, сайтът за електронна търговия трябва да промени параметрите си. Обикновено това изисква повече усилия и средства, но с помощта на клауд хостинга промяната става бързо и лесно, без да се налага закупуване на допълнителна инфраструктура.

Клауд услугата се превръща в една от най-използваните хостинг услуги в света, а проучванията сочат, че един от най-големите клауд потребители е американското правителство. По данни на NSKINS.com, на световно ниво тази технология е предпочитана най-много в банковата сфера.

Клауд хостингът е не само евтино решение, но и едно от най-сигурните. Клиентите могат да съхраняват данните си и да постигнат максимална бързина на зявките към базата данни с помощта на SSD сторидж.

SSD сториджът e дисково устройство от ново поколение за съхранение на данни, базиранo на флаш-памет. Този факт отличава SSD дисковете от стандартните HDD (твърди дискове) и им дава сериозни предимства. Най-важните от тях са възможността за моментален достъп до данните и удивителният брой едновременни операции в секунда.

Многобройни са предимствата SSD клауд сторидж. Представете си до 12 пъти по-висока скорост на писане и четене по дисковите масиви и максимална производителност на сториджа, която не се променя във времето. Това подобрява цялостното представяне на онлайн магазина пред клиентите.

По-добрата ползваемост на сайта и по-бързото зареждане моментално рефлектират върху общото прекарано време на сайта и степента на отпадане (bounce rate), а от там и върху броя на успешно завършените покупки, които се правят чрез него.

Добре познатият факт, че потребителското внимание може да бъде задържано само през първите 3 секунди води до заключението, че при бавно зареждане на уебсайта се регистрира спад в покупките и несъзнателно насочване на клиентите към конкурентния сайт.

Предвид нарастващия обем на електронната търговия у нас и нуждата от повече скорост на онлайн магазините, хостинг компанията ICN.Bg интегрира изцяло SSD базиран централизиран масив, работещ в RAID10 дискова структура. Този масив дава възможност на потребителите да създават нови виртуални машини или да добавят допълнителни дискове към съществуващи клауд сървъри. Технологията може да ускори многократно всяко приложение, което изисква интензивна работа с дискови операции.

SSD клауд от ICN.bg гарантира на собствениците на онлайн магазини няколко ключови предимства:

  • непрекъсваемост на услугата;
  • разпределяне на натоварването между няколко сървъра, в случай, че се регистрира пик на посещенията (load balancing№);
  • автоматична скалируемост на използваните параметри;
  • SSD сторидж в RAID10;
  • 24/7 поддръжка.