Ericsson дава тласък на 5G в Европа

Програмата „5G for Europe” на Ericsson ще обедини големите индустриални играчи, публичния сектор и водещи университети от цяла Европа

Програмата „5G for Europe” на Ericsson ще обедини големите индустриални играчи, публичния сектор и водещи университети от цяла Европа

Ericsson разшири обхвата на своята 5G програма за научноизследователска и развойна дейност (R&D) на редица европейски пазари. „5G for Europe” ще обедини големите индустриални играчи, публичния сектор и водещи университети от цяла Европа с цел засилване на конкурентоспособността на континента и увеличаване на ползите от Свързаното общество.

Програмата ще се фокусира върху научни изследвания, иновации и пилотни индустриални проекти, които използват следващото поколение 5G мрежи като основно действащо средство в работата си. Предвижда се изследователско сътрудничество между различни индустрии, насочено към интегрирането на ИКТ в индустриалните процеси, продукти и услуги, като начин за установяване на Европа като втори в света R&D регион.

„5G for Europe” ще насърчи иновативни проекти, които помагат на малките компании да си сътрудничат с голяма част от играчите на индустриалния пазар, да взаимодействат с академичните среди и да имат навременен и евтин достъп до технологии.

Програмата ще предостави на участниците в индустрията 5G решения в различни сфери, вкл. транспорт и автомобилостроене, интернет на нещата (IoT), енергетика и комунални услуги, сигурност, обществена инфраструктура и търговия на дребно.

Партньори на програмата от академичната и изследователска сфера са водещи технически, а от индустрията – големи компании от различни страни. По-рано Ericsson стартира „5G for Sweden”, а новата програма обхваща 7 страни и 10 институции, с възможност за нови партньорства с течение на времето.

Коментар