Ruse Hack за програмисти, дизайнери и предприемачи

Наградният фонд на хакатона в Русе, който ще се проведе от 6 до 8 ноември, е на стойност над 2500 лв.

Наградният фонд на хакатона в Русе, който ще се проведе от 6 до 8 ноември, е на стойност над 2500 лв.

Продължава регистрацията за хакатона „Ruse Hack 2015 v 2.0”, организиран от Startup Factory и Русенския университет. Тридневното събитие е насочено към хора с интереси в областта на софтуерна разработка, онлайн предприемачество, информационните технологии и иновативните продукти.

Целта на инициативата е да събере на едно място програмисти, дизайнери и предприемачи, които заедно да формулират концепция за софтуерен продукт и да стартират работа по неговото разработване. Откриването на хакатона е насрочено за 6 ноември вечерта в Русенския университет.

Водещата тема на Ruse Hack v 2.0 e „Приложение за работа с външни данни”. В рамките на хакатона ще бъде разработен прототип на приложение (мобилно или уеб), което се свързва с външен източник на данни, изтегля данните, прави обработка и визуализира резултат.

Няма ограничение за използваните технологии, библиотеки, платформи и програмни езици, уточниха организаторите. Необходимо е екипите да предадат прототип на своя продукт, който да има поне една работеща функционалност или ясна концепция за приложение с частично написан изходен код.

В последния ден на хакатона, неделя (8 ноември), участниците ще направят демонстрация на своите приложения пред жури. Могат да участват екипи от 2 до 4 човека, които се сформират както предварително, така и в началото на самия хакатон, като е желателно във всеки екип да има ученик или студент.

Освен това за учениците е предвидено участие в отделно направление, където те ще се състезават помежду си. Групата на учениците ще се казва Ruse Hack Juniors и е предназначена за участници на възраст между 10 и 19 години. Предвиден и е отделен награден фонд.

Учениците ще имат свободата да разработват собствени продукти без значение на тематика, технологии и програмни езици. Ruse Hack Juniors ще бъде без предварително зададена тема, но е задължително поне един човек от екипа да бъде програмист, независимо от нивото и опита в областта на софтуерните разработки.

Наградният фонд на хакатона е на стойност над 2500 лв. За учениците, които са се представили най-добре, участието им ще се признава за кандидатстудентски изпит в университета за 2016 г. За студентите с добро представяне на хакатона сертификатът ще се зачита за отлична оценка в изпит по учебна дисциплина от учебния план на съответната специалност в Русенския университет.

Коментар