Общините ще ползват 50 е-услуги през облака

Разчупваме остарелия модел, в който всяка администрация разглежда своята система по феодален начин, заяви Валери Борисов

Разчупваме остарелия модел, в който всяка администрация разглежда своята система по феодален начин, заяви Валери Борисов

50-те електронни услуги, които бяха разработени по проект на МТИТС за Столична община, тръгват до седмици и в други местни администрации, съобщиха от министерството.

„Разчупването на остарелия модел, в който всяка администрация разглежда своята система по феодален начин, като огромен информационен остров, бе основната идея на проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”, заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов при откриване на заключителната конференция за представяне на резултатите от дейностите.

Първоначално се започва с анализ и предложение за промяна на законодателството – то е било неразбираемо за институциите, които трябва да го прилагат. Определени са най-важните 34 регистъра с данни, които да обменят информация по електронен път. Анализът установява, че общините са администрацията, която предоставя най-голям брой услуги.

В рамките на проекта са разработени 50 от най-използваните общински административни услуги и за партньор е избрана Столична община. В резултат на спестяване на средства при изпълнението на проекта, тези услуги ще бъдат предоставени за ползване чрез облачна структура на всички общини в страната. Първо те ще стартират в Бургас, Габрово и Радомир, а до няколко седмици може да обхванат и други общински администрации.

„Както при строителството на една къща, така и при поставянето на основите на е-управлението, разработихме архитектурен модел как да са предоставят е-услуги от централните администрация и от местните власти”, заяви Валери Борисов. „Бяха разработени по 10 електронни услуги, за да се тества работата на моделите”, допълни той.

Проект „Развитие на административното обслужване по електронен път” стартира с мащабна тръжна процедура. Без нито едно обжалване на решенията на комисията са избрани за изпълнители български фирми. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Коментар