Единният портал за е-услуги вече е готов

Цялостният процес по предоставяне на услуги по електронен път през единния портал за достъп е вече завършен, стана ясно от демонстрация на дейностите, изпълнявани по проекта за надграждане на платформата на електронното управление, финансиран от ОП „Административен капацитет”.

Изпълнителите на всички дейности представиха техните разработки в тестова среда и демонстрираха реално как ще работи системата, след приключване на проекта.

„Резултатите от този проект осигуряват пълната възможност една услуга да бъде заявена, платена и получена по електронен път”, каза Христо Христов, директор на дирекция „Информационни технологии” в МТИТС и ръководител на проекта. Той подчерта, че при избора на пилотни администрации са подбрани тези, чийто услуги са най-използвани, и биха улеснили най-много хора с тяхното електронизиране.

По време на демонстрацията беше показан процесът на заявяване и получаване на Удостоверение за актуално състояние, издавано от Агенция по вписванията, Свидетелство за съдимост, предоставяно от Министерство на правосъдието и Свидетелство за митническа годност от Агенция „Митници”.

„Само за миналата година над 700 000  човека са заявили издаване на Свидетелство за съдимост, а повече от 190 000 –  Удостоверение за актуално състояние”, каза Христов и посочи, че с въвеждането на цялостния процес по електронно издаване на тези документи, потребителите ще бъдат улеснени.

В рамките на събитието бяха показани модулите за е-заявяване, е-плащане, е-валидиране и е-връчване на документи, както и за еднократна автентификация на информационни системи и физически лица. Изпълнителите демонстрираха и обновената версия на Портала за достъп до електронни административни услуги, който служи за единна входна точка за заявяване на е-услуги. Показана бе и мобилната му версия.

Друга дейност предвижда свързването на още 32 нови регистъра на централно ниво, с което значително ще се повишат възможностите за автоматичен обмен на данни между администрациите. Общата стойност на проекта е малко над 20 млн. лв., а срокът за приключването му е до края на годината.

Коментари по темата: „Единният портал за е-услуги вече е готов”

добавете коментар...

 1. Aaa

  Свободен достъп до актуално състояние има и сега.

 2. :o)

  и предполагам че за всичко това ще ти е нужен електронен подпис.
  Едно малко скъпо струващо улеснение и разправии за да имаш “електронни услуги”

 3. ivancho

  А защо модернизират каруцата с е-кстри, вместо да премахнат изобщо Свидетелство за съдимост и Удостоверение за актуално състояние и други подобни и заинтересованите институции директно да достъпват необходимата информация от базите данни.

Коментар