Интернет рекламата ще глътне $106 милиарда през 2011

Разходите за Интернет реклама по света ще бъдат общо около $65.2 милиарда през тази година, което представлява близо 10% от всички разходи за реклама във всички медии. Според анализ на IDC, до 2011 година разходите за онлайн реклама ще растат с около 15-20% годишно, което ще доведе до увеличаване на дела й от сегашните 10% на 13.6% през 2011, когато в стойностно изражение този вид реклама ще набъбне на $106.6 милиарда в световен мащаб.
За разлика от по-старите и традиционни методи за рекламиране, пазарът за Интернет реклама нараства с феноменални темпове. И все пак този вид реклама е все още сравнително нов и израства от много по-малка база. До края на 2011 разходите за Интернет реклама ще изостават от директната поща, третата най-голяма форма за реклама, с над $30 милиарда, докато телевизионната и печатната реклами ще бъдат поотделно два пъти повече от онлайн рекламата.
Дългосрочната възможност за Интернет рекламирането може да се види от неравенството в разходите за един човек. Общите приходи от реклами се равняват на над $105 на жител на планетата, докато приходите от онлайн реклами са по-малко от $50 на активен Интернет потребител.
По време на периода, обхванат от предвижданията на IDC, рекламите с ключови думи ще останат доминантни в Интернет пространството, завземайки над една трета от годишните разходи за онлайн реклама по света. След тях ще се наредят дисплейните реклами, които ще обхванат над 20% от световните разходи до 2011 година. На трета позиция ще застанат класифицираните реклами с близо 19% дял от годишните разходи за Интернет реклама.
Разходите в последните две категории ще попаднат под натиска на rich медия рекламите, за които се очаква да растат с годишен темп (CAGR) от над 50% за периода 2007-2011 година.
Вече всеки маркетьор признава, че онлайн рекламата трябва да бъде включена във всяка изчерпателна рекламна стратегия. Това ще продължи да тласка нарастването на разходите за онлайн реклама още много след периода, обхванат от предвижданията на IDC.
В момента все още маркетьорите правят много експерименти, за да могат да преценят какъв е оптималния микс от реклами, който може да достигне най-успешно тяхната публика. Това ще увеличи разходите за всички типове онлайн реклами.
По региони IDC има следните предвиждания:
1. През 2007-2011 година САЩ ще бъдат световен лидер, както в общите рекламни разходи, така и в разходите за онлайн реклама. В страната ще бъдат похарчени общо над $265 милиарда и над $45 милиарда за Интернет реклама.
2. Централна и Източна Европа, както и Средният Изток и Африка, ще отбележат най-бързия растеж в разходите за Интернет реклами по време на петгодишния период, отчитайки CAGR в размер на 42.1% за ЦИЕ и 29.8% за Средния Изток и Африка. Онлайн рекламата в Азиатско-Тихоокеанския регион, без Япония, също ще изпита драматичен ръст за периода 2007-2011 със CAGR от 25.4%.
3. В Западна Европа Интернет рекламата ще натрупа най-големи приходи, като процент от общата реклама в региона, като делът й ще достигне 18.2% през 2011 година. По този показател Япония е на второ място с 16.3% от общите рекламни разходи в страната, а на трето място е САЩ с 14.6%.
4. През 2008 ще бъдат изхарчени над $5 милиарда в световен мащаб за всяка от категориите за онлайн реклама от топ 4 – порнография и хазарт, информация, електроника и компютри. Тези категории ще продължат да бъдат водещи и през 2011 година.

Коментар