Интернет не прави търсенето на работа по-бързо

Ако се абонират през интернет за новите обяви за работа, търсещите могат да изразходват повече време, отколкото ако периодично проверяват наличните позиции

Ако се абонират през интернет за новите обяви за работа, търсещите могат да изразходват повече време, отколкото ако периодично проверяват наличните позиции

Проучване за пазара на труда, поведено от Boston Consulting Group и Recruit Works Institute, стигна до парадоксален извод: прогресът в технологиите за наемане на хора води както до намаляване, така и до увеличаване на времето за търсене на работа.

Главните канали за търсене на работа са комерсиалните (сайтове, печатни издания, служби за временна и постоянна заетост, програми за професионално обучение), правителствените, преките (с работодателя) и референтните (приятели, семейства и пр.).

Около 40% от търсещите работа използват един канал, а 25% разчитат на два канала, установява проучването. Над половината (55%) от анкетираните търсят нова работа в интернет, 36% – в печатните издания, 33% – в референтните канали, 24% – пряко от работодателите, 20% – в социалните служби 17% – от агенции за подбор на персонал.

Една трета (33%) определят интернет като най-ефективният канал за търсене на работа, 19% посочват референтните канали, 12% – преките контакти с работодателя, 10% – печатните издания и само 5% признават ефективността на социалните служби.

Според авторите на доклада, прогресът в сферата на технологиите за наемане води както до увеличаване, така и до намаляване на времето за търсене на работа. От една страна, обявите в интернет позволяват на работодателите да обхванат по-широка целева аудитория с един клик, а от друга – търсещите работа могат да се абонират за новите обяви и да изразходват повече време, отколкото ако периодично проверяват наличните позиции.

Коментар