ЕК иска подобрения в портала за работа EURES

EURES осигурява безплатен достъп до повече от 1,4 млн. свободни работни места

EURES осигурява безплатен достъп до повече от 1,4 млн. свободни работни места в рамките на ЕС

Около 7,5 млн. европейци работят в друга държава членка на ЕС, което представлява едва 3,1% от работната сила, съобщи Европейската комисия.

Средно около 700 хиляди души се местят всяка година, за да работят в чужбина в рамките на ЕС, което се равнява на дял от 0,29% – много по-малко, отколкото в Австралия (1,5% в рамките на осемте щата) или САЩ (2,4% в рамките на 50-те щата).

Европейската система за наблюдение на свободните работни места показва, че въпреки рекордната безработица в Европа през първото тримесечие на 2013 г. е имало 2 млн. свободни работни места. Макар че наличието на свободни работни места е характеристика на динамиката на пазарите на труда, значителна част от тези свободни работни места може да се дължи на недостиг на работна ръка, който не може да бъде преодолян на местно равнище, смята Европейската комисия.

Мобилността обаче значително се е увеличила през последните години. От 2005 г. насам броят на работниците от ЕС, които работят в друга държава членка, е нараснал до 4,7 млн. души. Освен това е нараснал броят на лицата, които възнамеряват да се включат в мобилността: броят на търсещите работа лица, регистрирани на портала EURES, е отбелязал огромен ръст – от 175 хил. през 2007 г. до 1,1 млн. през 2013 г.

Порталът на общоевропейската мрежа за търсене на работа EURES осигурява безплатен достъп до повече от 1,4 млн. свободни работни места, информация за условията за живот и работа и до 1,1 млн. автобиографии по всяко време за даден месец, във всички страни-членки на ЕС, на 25 езика. Благодарение на мрежата, годишно се назначават на работа приблизително 150 хиляди души.

Европейската комисия предлага подобрения на EURES, целта на които е мрежата да осигури повече предложения за работа, да увеличи вероятността за намиране на подходящи кандидати за работните места и да помогне на работодателите, особено на малките и средните предприятия, да попълват свободните работни. Очаква се предложенията да бъдат приети от Съвета на министрите на ЕС и Европейския парламент.

Коментар