Работата е сред най-търсените в портала „Вашата Европа”

Порталът "Вашата Европа" предлага на гражданите и бизнеса в ЕС многоезична информация и съвети

Порталът Вашата Европа предлага на гражданите и бизнеса в ЕС многоезична информация и съвети

Над 500 000 българи са посетили през 2015 година интернет портала на Европейската комисия „Вашата Европа”, съобщи Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което участва в информационната поддръжка и популяризиране на сайта.

България се нарежда сред 11-те държави с най-активни посетители на портала, сочи статистиката. В раздела „Вашата Европа – Граждани” за периода 2014 – 2015 г. най-посещаваните секции са „Работа” и „Пътуване”, а в платформата за предприятията – „Данък добавена стойност и митници” и „Намиране на финансиране”.

Платформата предлага на гражданите и бизнеса в ЕС многоезична информация и съвети за правата им в рамките на Единния пазар, в различни сфери на обществения живот – пътуване, образование, работа и пенсия, здраве, участие в изборния процес, производство, търговия, околна среда и т.н.

Вашата Европа насочва потребителите към съответните услуги на национално и европейско равнище, между които СОЛВИТ (Механизъм за разрешаване на трансгранични проблеми, възникнали пред гражданите и фирмите в резултат на неправилно прилагане на законодателството на Европейския съюз в областта на вътрешния пазар), Европейска мрежа за предприятия, ЕУРЕС (Европейска мрежа за работни места), Европейски центрове за защита на потребителите и др.

Платформата „Вашата Европа – предприятия” пък обединява на едно място както обща информация, така и практически насоки за предприятията, които възнамеряват да извършват трансгранични дейности и да разширят бизнеса си в чужбина. Фирмите могат да се възползват от предоставената практическа информация за Единния европейски пазар, програми на ЕС за финансиране, европейски стандарти, както и срокове и разходи за стартиране на бизнес в други европейски страни.

Коментар