Въвеждат Video Speed Class за SD карти памет

Новият обозначение съдържа и числова стойност, която указва гарантираната скорост на запис

Новото обозначение съдържа и числова стойност, която указва гарантираната скорост на запис

Браншовата организация SD Association, която разработва стандарти за SD карти памет, въвежда нов клас за скорост, наречен Video Speed Class.

С подобна маркировка ще се обозначават носители, подходящи за работа с видео с висока резолюция.

Video Speed Class етикет ще носят карти памет във формат SDHC и SDXC, поддържащи скорости UHS-I и UHS-II.

Новото обозначение се въвежда по аналогия със Speed Class и UHS Speed Class. То съдържа и числова стойност, която указва гарантираната скорост на запис – от 6 до 90 MB/s.

Картите с маркировка V60 и V90 са подходящи за видео 8K, а тези с маркировка V6, V10 и V30 – за видео Full HD и 4K.

Разработчиците подчертават, че става въпрос за гарантирана минимална скорост. Фактическата скорост на предаване на данни може да бъде и по-висока.

Коментар