Пазарът на работни станции остава устойчив

Силите, които причиниха драстичен спад в продажбите на РС, нямат същото влияние върху пазара на работни станции, сочи анализ на Jon Peddie Research (JPR) за четвъртото тримесечие на 2015 г.

Водещи доставчици на пазара за работни станции – четвърто тримесечие на 2015 г. (източник: JPR)

Водещи доставчици на пазара за работни станции – четвърто тримесечие на 2015 г. (източник: JPR)

Докато продажбите на РС намаляха с двуцифрен резултат, спадът при работните станции е само 0,8% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. В абсолютно изражение, в периода октомври-декември са доставени 1,04 млн. работни станции, като този обем се запазва вече няколко години подред.

Анализаторите обясняват устойчивостта на пазара за работни станции с това, че потребителите търсят максимална производителност и затова постоянно обновяват техниката си. В същото време, на РС пазара няма подобен стимул за обновяване, тъй като компютри на по няколко години удовлетворяват потребителите.

Лидер при работните станции е HP с пазарен дял от 39% в разглеждания период. На второ място е друг американски производител – Dell с 34% от пазара. Следват Lenovo (15%) и Fujitsu (3%), а останалите производители имат сумарен дял от 10%.

Коментар