Продажбите на работни станции нарастват

Бизнесът с работни станции в EMEA ще запази нивата си на растеж и през второто полугодие

Бизнесът с работни станции в EMEA ще запази нивата си на растеж и през второто полугодие

Високите темпове на ръст в продажбите на работни станции в региона EMEA (Европа, Близкия изток и Африка) ще се запазят и през второто полугодие, прогнозира анализаторската компания IDC.

В периода януари-юни в страните от EMEA са продадени с 12,7% повече работни станции, отколкото през първите шест месеца на миналата година. Очаква се през второто полугодие продажбите да нараснат с 11,2%.

Благоприятната конюнктура на пазара и ниските лихвени проценти на банките в EMEA са основни фактори за растежа, сочи анализът.

В допълнение, производителите привлякоха успешни партньори и стартираха нови програми за поощрения, придружени от демонстрационни модели и обучаващи програми. Всичко това води до ръст в продажбите.

По данни на Jon Peddie Research, най-големи производители на работни станции в света за 2013 година са били HP с дял от 40%, следвана от Dell (32,5%), Lenovo (12,9%) и Fujitsu (3,9%).

Коментар