Хай-тек платна увеличават добива на водорасли

Новаторски платна ще увеличат отглеждането на морски водорасли. В рамките на финансирания от ЕС проект AT~SEA са разработени високотехнологични платна, които водят до високи добиви от плаващи ферми за морски водорасли и дават възможност за лесно и механизирано отглеждане.

Морските водорасли са важен, но недостатъчно използван ресурс за хранителни и фуражни съставки, биохимикали и производство на биогорива. Досега обаче тяхното ефективно отглеждане в големи мащаби бе трудно, пише сайтът на  Европейската комисия.

Мащабното отглеждане на морски водорасли, станало възможно благодарение на новите платна, може да помогне за изграждане на промишленост на стойност милиарди евро в Европа, заяви координаторът на проекта Берт Грьонендал от базираната в Белгия компания Sioen Industries.

Изпитванията на платната в рамките на проекта AT~SEA в опитните съоръжения в Солунд (Норвегия), Обан (Шотландия), и Голуей (Ирландия) доведоха до добив от 16 кг морски водорасли (мокро тегло) на кв.м. – този добив е от три до пет пъти по-висок от традиционния.

В момента морски водорасли се произвеждат чрез събиране на диви водорасли или чрез отглеждане с помощта на въжета. Ефективността на тези методи не може да бъде значително увеличена, тъй като и двата са много трудоемки, а добивите са относително ниски.

Екипът на проекта разработи платна, които могат да поддържат голям брой морски водорасли, без да се скъсат и без да привличат нежелани растения или мекотели. Покритието на биологична основа върху платната предпазва младите водорасли и подпомага растежа им.

Платната са подходящи за големи платформи с дебелина 1 мм, върху които водораслите растат на няколко метра под морското равнище. Когато водораслите са напълно пораснали, разположени на кораби машини отрязват растенията от платформите и ги събират в гъвкави контейнери за съхранение, направени от високотехнологичните платна на AT~SEA.

Sioen е една от седемте участващи в проекта компании, в който освен тях са се включили и четири изследователски центъра. „Този изследователски проект ще даде възможност на предприятия от ЕС да отглеждат ефективно един ценен ресурс, помагайки им да се конкурират на световните пазари”, коментира европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин.

През септември 2014 г. AT~SEA ще започне отглеждане на 200 кв. м. платформи във всяко от трите опитни съоръжения. Целта е да се оцени потенциала им за използване за търговски цели. Според Грьонендал, добивът може да нарасне до 20-25 кг на кв. м. с усъвършенстването на техниките на консорциума.

Консорциумът AT~SEA е кандидатствал за патент за платната. След края на проекта през юли 2015 г. консорциумът планира да създаде съоръжение за култивиране върху площ от 2 до 3 хектара чрез търговска компания, която ще се обособи от AT~SEA.

В проекта се предвижда използване на тези платна и за цели, различни от отглеждането на водорасли, като например за други видове аквакултури и за гъвкави контейнери за транспортиране на прясна вода по море.

Коментар