Как да активираме Remote Desktop във Vista?

Remote Desktop е услуга на Windows, която позволява отдалечен достъп или отдалечен контрол на друг компютър. Полезна е, когато искате да се свържете с домашния компютър от офиса, например.
Remote Desktop или RDP (Remote Desktop Protocol) е включена в по-новите версии на Windows, в това число Vista, макар че не е разрешена по подразбиране. За да позволим на Vistaда установи връзка с друг компютър, отдалечен на километри от нас, трябва да активираме Remote Desktop. Това може да стане по три начина:
I. Чрез графичния потребителски интерфейс (GUI) на Windows Vista
1.                  Кликнете върху бутона  Start, след това отворете Control Panel и изберете System. Или кликнете с десен бутон върху иконата Computer и изберете Properties от контекстното меню.
2.                  Кликнете върху линка Remote Settings в левия панел със задачи.
3.                  Ще видите прозореца System Properties с избран табулатор Remote.
Натиснете един от двата бутона: “Allow connections from computer running any version of Remote Desktop (less secure)” или “Allow connections only from computer running Remote Desktop with Network Level Authentication (more secure)”. Ако използвате Windows Vista RD клиенти, за да стартирате сесия Remote Desktop, можете да изберете втората опция. Ако операционната ви система не е Vista, а ХР или Win2000, ако не сте сигурни или не разбирате разликата, изберете първата опция.
Network Level Authentication (NLA) е нов протокол в услугата Remote Desktop за по-защитени връзки. NLA ще провери автентичността на потребителя преди да се установи пълна връзка с отдалечения компютър. С тази функция Remote Desktop използва по-малко ресурси на отдалечената машина при първоначалното установяне на връзка и помага да се предотвратят атаки от рода на отказ на услуга, свързани с използването на RDP. NLA е вграден в клиента Windows Vista Remote Desktop, който е версия 6 на Тerminal Services Client.
Remote Desktop Connection (Terminal Services Client 6.0) може да бъде изтеглен и инсталиран на машини с Windows Server 2003 SP1 и Windows XP SP2.
4.                  Кликнете върху бутона Select Users. Трябва да изберете всички потребители с ограничени права (не администраторски), на които смятате да дадете права за отдалечен достъп или контрол.  
5.                  В диалога Select Users кликнете върху бутона Add.
6.                  Напишете името на потребителя, на който искате да дадете права за достъп и потвърдете с OK.
7.                  Повторете последните 2 стъпки, за да добавите повече потребители, ако е необходимо.
8.                  Кликнете два пъти върху OK, за да запазите настройките.
II. Чрез Group Policy
За да активирате функционалността на Remote Desktop,в политиката на локалния компютър или политиката на групата в домейна трябва да достигнете до:
Computer Configuration Administrative Templates Windows Components Terminal Services Terminal Server Connections
На това място намерете политиката “Allow users to connect remotely using Terminal Services” и задайте Enable.
За по-голяма сигурност на връзката, трябва да изискате използването на RDP версия 6 и NLA. За целта се придвижете до:
Computer Configuration Administrative Templates Windows Components Terminal Services Terminal Server Security
На това място намерете политикатаRequire user authentication using RDP 6.0 for remote connectionsи задайте Enable.
За да контролирате кои потребители имат достъп до системата Vista през услугата Remote Desktop, можете да добавите оторизираните потребители към групата Remote Desktop Users на локалната машина, а онези, на които е отказан достъп, трябва да се отстранят от списъка.
III. Чрез регистъра
1.                  Стартирайте regеdit.
2.                  Придвижете се до реда, съдържащ следния ключ:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlTerminal Server
3.                  Намерете подключ fDenyTSConnections и сменете стойността на DWORD на 0.
4.                  За да наложите използване на RDP 6.0 и NLA, се придвижете до :
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlTerminal ServerWinStationsRDP-Tcp
5.                  Намерете подключ UserAuthentication и сменете стойността на DWORD на 1.
6.                  Затворете редактора и рестартирайте компютъра, за да влязат в сила промените.
След като сте разрешили Remote Desktop, Windows Vista автоматично ще отваря необходимите портове във Windows Firewall за приемане на входящи конекции в сесия на Remote Desktop.

Коментар