ВСУ „Черноризец Храбър” с нови идеи и решения за образованието

Възможните решения за повишаване ролята на образованието и технологиите като фактор за намаляване на неравенството ще бъдат във фокуса на дискусионния форум, част от програмата за отбелязване на 25-годишнината на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.

В рамките на дискусионния форум с модератор – журналистът от Bloomberg TV Bulgaria Ивайло Лаков ще бъде представена виртуалната платформа Smart Futurе.

„Платформата е възможност за нашите студенти да се потопят в океана на знанията, научните достижения и информацията, да се срещнат с водещи учени от цял свят, да се докоснат до безценния опит на успешни предприемачи и международни експерти във всички области на бъдещата им реализация”, споделя президентът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” проф. д.ик.н Анна Недялкова.

В дискусионния форум, който ще се проведе на 15 април (петък) от 14:00 ч. в Аула максима на Варненския свободен университет, ще вземат участие вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, представители на различни държавни и бизнес организации, учени от различни професионални области. 

В дискусията виртуално ще се включат известните учени и приятели на университета от САЩ, Европа, Русия, Китай, Африка, сред които проф. Стив Ханке – доктор хонорис кауза на Варненския свободен университет, проф. Джордж Вредевелд от Университета в Синсинати, Пламен Русев – вдъхновител и организатор на събитията Webit.

Smart Future е проект на Варненския свободен университет, който представя иновативни подходи за въвеждане на нови технологии в образователния процес. Създадената тренинг платформа предлага богат набор от тематично ориентирани, интегрирани, интерактивни продукти и възможности за приложението им като нова образователна технология.