Силен интерес към лекция за бизнес софтуер на ERP Academy

Лекцията за бизнес софтуер на ERP Academy привлече над 150 студенти в Бизнес Клуб на УНСС

Лекцията за бизнес софтуер на ERP Academy привлече над 150 студенти в Бизнес Клуб УНСС

Образователната организация ERP Academy гостува на Бизнес клуб УНСС с безплатна лекция на тема: “Запознаване с ERP, BI и CRM”. Събитието се проведе на 31 март, а лектори бяха Димитър Димитров, Венелин Димитров, Aнастас Шопов, Бояна Иванова Ликоманова-Димова и Светлин Наков.

Лекцията откри доц. д-р Наталия Футекова – основател на ERP Academy, която разказа накратко за развитието на бизнес софтуера у нас и възможностите за добра реализация в бранша.

Съоснователят на „СофтУни“, Светлин Наков, който е с над 20 години опит като софтуерен инженер, мениджър, предприемач и преподавател, разказа на студентите за професиите в ИТ индустрията.

Лекцията за BI технологии и приложения изнесе Бояна Иванова Ликоманова-Димова от Balkan Services, като към нея се присъедини Венелин Димитров. Те разказаха на аудиторията повече за BI технологиите и тяхната компания, която има 37% пазарен дял, над 100 служители, повече от 90 клиенти, успешни над 200 проекта в България и Европа.

Темата за Enterprise Resource Planning (ERP) представи Димитър Димитров – търговски мениджър на ERP.BG, който има ключово участие в десетки успешни продажби на системи от типа ERP, BI и CRM. Той обясни какво е ERP, колко са ERP системите в България, какви проблеми съществуват в българския бизнес. А колко полезен е този софтуер, който управлява интегрирано всички ресурси на едно предприятие, остави студентите сами да се досетят, като в края на лекцията, имаше и много любознателни въпроси.

Анастас Шопов от Тeam Vision представи темата за CRM – приложен софтуер за организации и предприятия, който управлява взаимодействието с настоящи и бъдещи клиенти. Системата автоматизира и интегрира функциите по продажби, маркетинг и поддръжка в рамките на организацията и също в последните години се развива много интензивно в България.

Повече за ERP Academy

ERP Academy е иновативен проект на фирми от ERP бранша в България, които обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на Бизнес мениджмънта и ИТ. Партньори в ERP Academy са водещи български и световни компании за бизнес софтуер, както и експерти от областта, които имат за цел да подпомогнат подготовката и обучението на кадри в специфичния ERP бранш, стимулирането на съвместни инициативи с образователните институции и популяризирането на сектора като подходящо място за кариерно развитие.

Коментар