КЗК санкционира търговец на Лада

КЗК наложи лека имуществена санкция на търговеца на Lada 4x4 - „Олимпиа – ауто” АД за нелоялна конкуренция

КЗК наложи лека имуществена санкция на търговеца на Lada 4×4 – „Олимпиа – ауто” АД за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 20 130 лева на „Олимпиа – ауто” АД, Сливен, за нарушение по чл. 31 от ЗЗК – въвеждане в заблуждение.

При осъществяване на дейността си „Олимпиа – ауто” АД участва в процедури по ЗОП за доставка на автомобили Лада 4х4. При представянето на документи ответното дружество се отъждествява с официален представител за автомобили с марка Лада.

Общото впечатление, което се създава в резултат на тези действия е, че „Олимпиа – ауто” АД е оторизиран представител на ОАО „Автоваз” в България и търговската му дейност е свързана изключително с автомобили с марка Лада.

Обстоятелството дали едно дружество е оторизиран дистрибутор на производителя и съответно предоставя оторизиран сервиз на продаваните продукти е от съществено значение за клиентите, посочват от Комисията.

Оторизираният дистрибутор предоставя гаранции и сервизно обслужване, като съществуват специални изисквания не само по отношение на лицата, които предоставят услугата, но и по отношение на техническите параметри и условия, при които услугата се предоставя, както и на използваното оборудване и вложени резервни части.

Като съществена характеристика обстоятелството дали предприятието е оторизирано от производителя лице присъства като абсолютно необходимо условие за участие в обществени поръчки, липсата на което в някои процедури води до отстраняване на участника.

Поради това КЗК приема, че при представянето си пред потенциални клиенти – възложители по описания начин и създавайки невярна представа, ответното дружество изпълнява фактическия състав на чл. 31 ЗЗК, представяйки в изопачен вид факти, отнасящи се до съществени характеристики на услугите по гаранционно обслужване на продаваните стоки.

Отчитайки вида на нарушението и обстоятелствата по осъществяването му, Комисията приема, че нарушението следва да бъде квалифицирано като леко.

Коментари по темата: „КЗК санкционира търговец на Лада”

добавете коментар...

 1. Editor

  Източникът е КЗК, уважаеми читателю Ax
  “http://www.cpc.bg”

 2. Ах

  Поне да бяхте написали, че сте го копирали едно към едно от “http://offnews.bg/news/Obshtestvo_4/KZK-sanktcionira-avtokashta-predstavila-se-za-ofitcialen-vnositel-na_629701.html”

  Даже и дума няма променена.

 3. Ivan

  ?!?
  Я пак че нещо абсурдно ми се вижда..

Коментар