Слънчева батерия достигна ефективност 34,5%

Специална призма разделя светлината на спектрални съставляващи и ги насочва към четири пластини за преобразуване в електричество (снимка: UNSW)

Специална призма разделя светлината на спектрални съставляващи и ги насочва към четири пластини за преобразуване в електричество (снимка: UNSW)

Австралийски учени създадоха слънчева батерия с ефективност 34,5%, което е нов рекорд в тази сфера – досега най-ефективната батерия имаше КПД 24%.

Разработката е дело на изследователи от Университета на Нов Южен Уелс (UNSW). Подстигната ефективност доближава учените с още една стъпка до теоретичния предел при преобразуване на слънчева енергия в електричество чрез фотогалванични елементи.

Батерията е създадена от д-р Марк Кийвърс и проф. Мартин Грийн. Рекордно високият КПД е потвърден от Националната лаборатория за изследвания в областта на възобновяемите източници на енергия (NREL).

Специална призма разделя светлината на спектрални съставляващи и ги насочва към четири пластини, направени от различни материали. Всяка пластина отговаря за преобразуването само на определена част от спектъра на слънчевата светлина, благодарение на което значително се повишава КПД на батерията.

В случая се използват пластини от силиций, галиево-индиев фосфид, галиево-индиев арсенид и германий. Площта на пластината е само 26 квадратни сантиметра.

Очакваше се КПД от 35% на слъневите батерии да бъде постигнато чак през 2050 г. Теоретично, пределът на КПД за подобна конструкция е около 53%, така, че технологията има накъде да се развива.

Особеностите на конструкцията не предполагат масово използване на новата батерия в потребителския сектор, тъй като производството ще бъде скъпо. Но подобни слънчеви батерии са подходящи за промишлени приложения.

Коментари по темата: „Слънчева батерия достигна ефективност 34,5%”

добавете коментар...

 1. Трите майни

  Е аз преди няколко години четох за 40+%, даже и в Уики ги има, и не знам дали не се ползват на МКС. Ходи, че разбери….

 2. hp

  използват пластини от :

  (1) силиций,
  (2)галиево-индиев фосфид,
  (3)галиево-индиев арсенид
  (4)германий

 3. saracin

  Слънчева батерия или слънчев панел?

Коментар