ERP компаниите се срещат с производствения бранш

Възможностите за внедряване на ERP, CRM и BI в производството с европейско финансиране ще бъдат дискутирани на семинар с участието на разработчици и внедрители на бизнес софтуер

Възможностите за внедряване на ERP, CRM и BI в производството с европейско финансиране ще бъдат дискутирани на семинар с участието на разработчици и внедрители на бизнес софтуер

Представители на някои от най-разпознаваемите български компании за бизнес софтуер, както и консултанти по европейско финансиране ще запознаят индустрията с новите решения за автоматизация на производството и възможностите за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

През последните години технологиите за управление на производството се променят динамично и браншът е сред тези, в които иновациите навлизат с най-бързи темпове. За да запознаят компаниите от сектора с новите тенденции в системите за управление на предприятията, българските разработчици и внедрители на бизнес софтуер организират съвместен семинар.

На събитието ще бъдат представени последните тенденции при системите от клас ERP, CRM и BI, както и възможностите за тяхното внедряване с европейско финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2016. Организатор е ERP Академията, която обединява водещи български компании за бизнес софуер.

Семинарът ще се проведе на 14 юни, във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), успоредно със стартиране на процедурата „Развитие на управленския капацитет на МСП” по оперативната програма, която е единствената възможност за кандидатстване с проекти за въвеждане на системи за управление на бизнеса до края на годината.

Участието в „Модерно производство с европейско финансиране” е напълно безплатно. На едно място ще бъдат събрани водещи доставчици на бизнес софтуерни решения като Балкан Сървисис, Тим Вижън България, ERP.BG и SM Consulta, както и консултанти с дългогодишен опит в сферата на производството като Елана Инвестмънт.

„Семинарът е интересен с това, че за първи път българските компании за бизнес софтуер ще се обединят, за да представят на фирмите от производствения сектор най-популярните решения за управление на бизнеса в България, позволявайки им да направят информиран избор”, заяви Наталия Футекова, управляващ партньор на ERP.BG.

Секторът, който вече от около година работи съвместно в рамките на ERP Академията, за да подготвя кадри в сферата на системите за управление на бизнеса, сега обединява усилия и в стремежа си да улесни индустрията при избора на подходящо решение, допълни тя.

Лекторите ще представят на семинара добри производствени практики за подобряване на бизнес процесите в организациите, както и тънкости при кандидатстване с проекти по новата оперативна програма. Подробно ще бъдат разгледани условията, сроковете и допустимите за финансиране дейности и разходи по проекта. Специално внимание ще се обърне на възможността за финансиране на софтуер за управление на бизнеса, предлаган като услуга (SaaS).

Коментар