Проект за безопасен интернет получи финансиране от ЕС

Проект за продължаване на дейността на Националния център за безопасен интернет спечели финансиране по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации”.

Предложението на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, Асоциация „Родители” и „ДеКони Интернешънал” АД е оценено високо и българските организации ще получат 367 183 евро.

За да кандидатстват в конкурса, българските участници получиха удостоверение от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, че проектът е от общ за Европа интерес.

МТИТС е координатор по Механизма за свързване на Европа. Експерти от министерството участват в работата на координационния и секторните комитети.

При обявяването на конкурси по този механизъм, МТИТС информира българските организации относно възможностите за участие.

Коментари по темата: „Проект за безопасен интернет получи финансиране от ЕС”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Много сладко цицане и точене на евро пари за вятър работа от самопровъзгласили се псевдо експерти, мошеници и техните роднини чини и ленини …

Коментар