Брекзит „мести” дейта центрове на английска земя

Британски фирми, специализирани в съхранението на данни, отчитат небивал приток на клиенти след решението за Брекзит, или излизането на страната от Европейския съюз.

Компании, които по-рано ползваха услугите на големи европейски центрове за данни, масово пренасочват своите данни към хранилища във Великобритания. Причината за това е неяснотата с правителственото регулиране за съхранението на данни, свързано с процеса на излизане на страната от ЕС, пише IT Europa.

Преразпределението на клиенти между Европа и Великобритания открива възможност за сключване на нови партньорства. Лондонският доставчик Volta, например, подписа споразумение с люксембургската фирма LuxConnect и изгради връзка между центровете за данни на двете страни.

LuxConnect притежава дейта центрове от всички четири категории Tier и обслужва няколко глобални компании. Доставчикът е свел до минимум забавянето на връзките между основните европейски интернет възли, което осигурява стабилна среда за бизнес клиентите.

Според представител на Volta, клиентите не знаят как ще се променят правилата за съхранение на данни след Брекзит и затова наемат хранилища във Великобритания, запазвайки споразуменията с дейта центровете в Европа. Сред новите клиенти на Volta са много медийни компании.

Коментар