Предлагат идентификация на “сляпо петно” в окото

Сегашните методи за сигурност не са много надеждни, смятат японски учени, работещи в областта на биометриката. Не става въпрос само за лесно разкриваеми пароли, а за идентификация на пръстов отпечатък или ирис на окото.

Учените твърдят, че с помощта на медицината и технологията хората могат да променят някои свои черти, смятани за уникални.

Един от методите за идентификация, които японските специалисти предлагат, касае рефлексна реакция на окото, различна от разширяването на ириса, когато в него попадне светлина. Става дума за едно миниатюрно петно от окото, наречено „сляпо“. То не притежава конични или пръчковидни клетки, отговорни за улавяне на светлина.

В бъдещата биометрична идентификация самоличността на човека ще бъде определяна чрез измерване на времето, необходимо на зрението да покрие разстоянието между сляпото петно и предишно фиксирано петно.

Сигурността на метода се основава на практическата невъзможност на човека да контролира собствените си рефлекси.

Учените не съобщават колко време ще е необходимо за прилагане на технологията, но твърдят, че тя ще дава 99% защита.

Коментар