ЕС гледа към икономика, основана на данните

Данните трябва да могат да се движат свободно от едно място на друго, през границите и в рамките на единно пространство на данни, заяви Андрус Ансип

Данните трябва да могат да се движат свободно от едно място на друго, през границите и в рамките на единно пространство на данни, заяви Андрус Ансип

Европейската комисия предложи политически и законови решения, които ще дадат тласък на основаната на данни икономика в ЕС в рамките на стратегията за цифров единен пазар.

В момента ЕС не използва максимално потенциала си в областта на данните. За да се промени това, е необходимо да се вземат мерки в отговор на необоснованите ограничения на свободното движение на данни през границите, както и на правната несигурност в някои отношения, посочват от Комисията.

В представеното тази седмица съобщение са набелязани политически и законови решения, които ще дадат тласък на основаната на данни европейска икономика. Комисията даде старт и на две обществени консултации и на дебат с държавите членки и заинтересованите страни за определяне на следващите стъпки.

Данните трябва да могат да се движат свободно от едно място на друго, през границите и в рамките на единно пространство на данни, заяви Андрус Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар. По неговите думи, в Европа потокът на данните и достъпът до тях често е възпрепятстван от правила за локализиране или други технически и законови бариери.

„Ако искаме нашата икономика да генерира растеж и работни места, трябва да използваме данните. За това обаче е необходимо те да са достъпни и да бъдат анализирани. Нуждаем се от координиран и общоевропейски подход, за да извлечем максимума от възможностите на данните, като се основаваме на строги правила на ЕС за защита на личните данни и правото на личен живот”, поясни Ансип.

Комисията предлага на заинтересованите държави членки да участват в трансгранични проекти, проучващи възникващи проблеми в реалния живот, свързани с данни. В някои държави от ЕС вече са в ход проекти за съвместна, свързана и автоматизирана мобилност, които дават възможност на автомобили да се свързват един с друг и с пътната инфраструктура. Комисията иска да използва тези проекти като основа, за да провери регулаторните последици от достъпа до данни и отговорността във връзка с тях.

През 2015 г. основаната на данни икономика в ЕС бе оценена на 272 млрд. евро (растеж от 5,6 % на годишна база), а до 2020 г. в нея могат да работят 7,4 млн. души. Данните могат да бъдат използвани за подобряване на почти всеки аспект на нашето ежедневие – от бизнес анализите до прогнозата за времето, от нова ера в медицината, даваща възможност за персонализирани грижи, до по-безопасни пътища и по-малко задръствания.

Проучвания показват редица законови или административни ограничения, предимно под формата на изисквания за локализиране на национални данни, които ограничават целия пазар на данни в ЕС. Премахването на тези ограничения ще генерира до 8 млрд. евро БВП на година, според проучване.

Коментар