ДППИ внедри SAP ERP за управление на процесите

ДППИ обяви приключването на проекта за внедряване на интегриране информациионна система

ДППИ обяви приключването на проекта за внедряване на интегрирана информационна система

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ внедри модерно софтуерно решение за управление на бизнес процесите, стана ясно на заключителна пресконференция по проекта.

Интегрираната информационна система на база SAP ще повиши осезателно качеството и ефективността на управление на предприятието, заяви Ангел Забуртов, генерален директор на ДППИ.

SAP ERP е интегрирана с вече изградените комуникационни системи на предприятието. Софтуерното решение се използва за управление на проекти, бюджети и административно-финансови процеси. Разработено е и специално мобилно приложение, което позволява дистанционен достъп.

Проектът се финансира със средства на ЕС от Европейския фонд за регионално развитие, по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г., а ДППИ е бенефициент.

Стойността на проекта е около 6,4 млн. лв., като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на над 4,5 млн. лв., а националното съфинансиране е в размер на около 805 хил. лв. Изпълнител на проекта е българската ИТ компания Стемо.

Ангел Забуртов подчерта, че информационните технологии са навлезли активно във всички сфери на дейност на ДППИ, като вече са реализирани успешно няколко мащабни ИТ проекта.

Коментар