DSpeech – чете и произнася написан текст

DSpeech има опростен интерфейс и вградени полезни възможности

DSpeech е програма за преобразуване на текст в говор. Тя лесно прочита въведения текст, изговаря го и позволява настройка на произношението.

Разработчикът набляга на опростения интерфейс на програмата, за разлика от други подобни приложения. Същевременно DSpeech предлага редица полезни вградени възможности.

От главния прозорец могат да се конфигурират най-критичните параметри, било то за начина на прочитане на текста или свързани с гласа. Можете да зададете също хардуера за запис и качеството на звука с отделен инструмент – за съхраняване във файл MP3 или WAV.

DSpeech включва също селектор на шрифтове, както и панел „Commands” за произнасяне на записания текст. Налични са опции за пауза и възпроизвеждане с помощта на курсора, произнасяне на предишна, настояща и следваща линия.

Три слайдера, разположени на главния прозорец, позволяват настройка на параметри като сила на звука и скорост. С помощта на шорткъти (предварително дефинирани клавишни комбинации) можете да превключвате гласове, да настройвате силата на звука или да възпроизвеждате написан текст.

DSpeech работи с всички версии на Windows. Програмата се нуждае от минимална системна конфигурация, за да изпълнява функциите си, и е икономична в консумацията на ресурси. Достъпна е за сваляне безплатно.

Даунлоуд: DSpeech

Коментар