Дигиталната трансформация е широко разпространена

27% от организациите са въвели стратегия за трансформация във всички нива на бизнеса си, сочи проучване

Над половината (55%) от компаниите смятат, че сигурността е основното предизвикателство, възпрепятстващо дигиталната трансформация, според проучване на британската агенция Vanson Bourne, проведено по поръчка на ИТ компанията SoftServe, която оперира с офис и в България.

27% от организациите са въвели стратегия за трансформация във всички нива на бизнеса си, 45% твърдят, че са извършили дигитална трансформация само в отделни части от своята дейност, а други 25% възнамеряват да въведат подобни стратегии в бъдеще. Всъщност само два процента от компаниите са посочили, че нямат намерение да осъществят дигитална трансформация, твърди проучването.

Дигиталната трансформация ще има отражение върху всеки аспект в организациите, като някои сфери ще извлекат по-голяма полза от други. Сектори като търговия на дребно, дистрибуция и транспорт считат удовлетвореността на клиента и ангажираността към потребителя за аспектите, които ще спечелят най-много – 73% от бизнес организациите определят потребителя като най-печеливш от дигиталната трансформация.

В общ план обаче, сферата на финансовите услуги, информационните технологии и производството, както и сферата на мобилните технологии, управлението на дигитални активи, облачните изчислителни услуги, извличането на данни/анализите и електронната търговия също се очертават като области, които биха се възползвали от дигиталната трансформация.

В проучването да участвали 300 респонденти от средни до големи организации във Великобритания и САЩ. Анкетираните са подбрани от шест ключови отрасъла – бизнес и професионални услуги, производство, финансови услуги, търговия на дребно, дистрибуция и транспорт, както и други търговски сектори.

Коментар