$1,2 трлн. за дигитална трансформация през 2017 г.

Световните разходи за дигитална трансформация тази година ще възлязат на 1,2 трлн. долара, бележейки ръст от 17,8% спрямо 2016-та, прогнозира IDC. Анализаторите очакват разходите за дигитална трансформация да нарастват средногодишно със 17,9% в периода 2015-2020 г. и да достигнат 2 трлн. долара през 2020 г.

Промените в конкурентната среда и идеологията на потребление разрушават бизнеси и създават спешна нужда от инвестиции в цифрово преобразуване, което води до подобряване на качеството на обслужване на клиентите и оптимизира дейностите, коментира IDC.

На предприятията от дискретното и непрекъснатото производство ще се паднат 30% от разходите за дигитална трансформация тази година. Най-бързо ще се преобразуват търговците на дребно, доставчиците на медицински услуги, застрахователите и банките.

Най-големите разходи за цифрова трансформация през 2017 г. ще бъдат свързани с комуникациите, ИТ услугите, разработката и внедряването на приложения. Заедно, тези технологични категории ще съставят почти половината от всички разходи за дигитална трансформация.

Облачната инфраструктура (29,4% CAGR), бизнес услугите (22%) и приложенията (21,8%) се очертават като най-бързо растящите технологии, свързани с цифровото преобразуване за петгодишния период. Въпреки по-ниския си средногодишен темп на растеж от пазара като цяло, разходите за AD&D ще се увеличават достатъчно бързо, за да изпреварят ИТ услугите като втора по стойност технологична категория в дигиталната трансформация към 2020 г.

Над половината от всички инвестиции в цифрово преобразуване през 2017 г. ще се паднат на технологии, поддържащи новите оперативни модели. Целта на тези инвестиции е да направят бизнес операциите по-гъвкави и ефективни за сметка на използване на цифрово-свързани продукти и услуги, активи, хора и търговски партньори.

Инвестициите в технологии за дигитална трансформация на оперативните модели ще помогнат на компаниите да променят начина, по който изпълняват работата си, чрез интеграция на външните пазарни връзки с вътрешните цифрови процеси и проекти.

Втората по стойност сфера на инвестиции се очертават технологиите, поддържащи нови омниканални комуникации, които променят принципа на общуване с клиенти, партньори, служители и обекти, както и въвеждане на продукти и услуги за удовлетворяване на уникални и индивидуални потребности.

Азиатско-тихоокеанският регион (с изключение на Япония) ще регистрира най-големите инвестиции в цифрова трансформация през 2017 г., заемайки 37% от световния обем. САЩ ще станат вторият по големина регион с 30% от глобалния обем на инвестициите. Латинска Америка, Близкият изток и Африка ще демонстрират най-висок ръст в разходите за дигитална трансформация с петгодишен CAGR съответно 23,4% и 22,6%.

Коментар