Всяка трета компания върви към дигитална трансформация

До края на 2017 година дигиталната трансформация ще стане основен фокус за бизнес стратегиите на повече от две трети от водещите компании в света, сочи проучване на IDC и Oracle.

Дигиталната трансформация е една от най-важните тенденции в света на информационните технологии. Този феномен стана важна част в организационния мениджмънт и включва не само промяна в използваните технологии, но и в бизнес моделите на компаниите.

Появяването на нов вид бизнес, който е по-устойчив на конкуренция и създава иновативни услуги, удовлетворяващи повече клиенти, маркира началото на процеса на дигиталната трансформация. За да се справят с конкуренцията, все повече организации използват нови технологии, с помощта на които разработват отличаващи ги продукти, процеси или комплексни бизнес модели, като така създават нови дигитални стратегии.

Проучването на Oracle и IDC установява, че дигиталната трансформация е процес, който носи значителни ползи за бизнеса. То показва, че има пряка връзка между въвеждането на стратегия за дигитална трансформация и растеж на приходите.

72% от запитаните поставят клиентското удовлетворение като техен първи бизнес приоритет за следващите 12 месеца, докато 41% от тях споделят, че ИТ отделите имат поддържаща функция, която увеличава бизнес ефективността. 40% от проучените смятат, че информационните технологии правят компанията по-конкурентна и подпомага генерирането на приходи.

Технологиите, използвани в дигиталната трансформация, са предимно облачни услуги (34%), мобилни технологии (41%), големи данни (25%) и социални медии. Страните от Централна и Източна Европа са все още зад тези от Западна Европа по използване на тези технологии, но все повече компании планират въвеждането им.

Коментари по темата: „Всяка трета компания върви към дигитална трансформация”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Всеки езиковед би получил оргазъм от словосъчетанието “дигитална трансформация”.

Коментар