Технологии

По-зелените самолети на бъдещето… или просто красиви идеи?

Привлекателността на по-ефективните самолети е очевидна за индустрия, която е под силен натиск

Машинно обучение ускорява откриването на нови материали

Един пример е отделянето на въглеродния диоксид от промишлените горивни процеси