Адитивното производство – перлата на 3D печата

Климатичната криза ще изиграе върхова роля за начина, по който ще се развие новата технологична индустрия

3D печатът вече преобразява индустрии

Производители на автомобили, архитекти и дори космически компании се възползват умело от предимствата на технологията