Гимназия в Сливен се сдоби с модерна техника

Инициативата подкрепя дуалното обучение по „Машини и системи с ЦПУ“

Бизнесът не очаква по-големи печалби от дигитализацията

Недостатъчна квалификация на служителите спъва цифровата трансформация

Siemens и Alibaba ще развиват индустриалния IoT

Платформата MindSphere ще стане широко достъпна на китайския пазар