Huawei и Siemens с общо решение за Индустрия 4.0

Huawei и Siemens ще прокарват нов модел на взаимодействие между решенията за проектиране и за облачни работи места

Съвместно решение на технологичните гиганти Huawei и Siemens ще способства развитието на „умно“ производство и Индустрия 4.0 чрез повишена сигурност, стабилност, гъвкавост и икономичност.

Новият инструмент Manufacturing Cloud Desktop се базира на софтуер Siemens NX и платформа Huawei FusionAccess Desktop Cloud, която обслужва над 1500 предприятия в различни индустрии и повече от 1,1 млн. крайни потребители по целия свят.

Siemens NX се явява софтуер за проектиране от ново поколение, който помага на предприятията да усвоят потенциала на дигиталните двойници в целия процес на разработка на продукта. Софтуерът поддържа нови методи на проектиране за адитивното производство.

Платформата Huawei FusionAccess Desktop Cloud пък се използва широко в различни индустрии, вкл. промишленост, образование, финансов сектор, комуникации, енергетика, медии и др.

Съвместното решение на двете компании се очаква да наложи нов модел на взаимодействие между решенията за проектиране и за облачни работи места, като ги обогати със съвременни възможности и ги направи по-прости и ефективни при използване.

Коментар