8 технологични прогнози за Индустрия 4.0

Софтуерно дефинираният свят – тенденция, родена в сферата на центровете за данни, постепенно ще превземе света

В ерата на индустриалната революция 4.0 технологиите радикално променят поведението на потребителите. Променят и дейността на онези, които предлагат продукти и услуги, спрямо изискванията на потребителите.

Ето осем ключови тенденции в дигиталния свят през следващите 2-3 години, според японската високотехнологична компания Fujitsu, представени на форум в Германия, а тази седмица и в София:

Квантови компютри. В лабораториите на Fujitsu е разработен т. нар. „digital annealer” – мощен компютър на база квантови технологии, способен на 100 хиляди пъти по-бързи изчисления в сравнение с най-мощните в момента суперкомпютри. Квантовите компютри вече не са приказка за бъдещето – те ще станат факт до 2-3 години. Очаква се появата им да реши доста проблеми на научните среди, особено в сферата на екологията, медицината и др.

Изкуствен интелект: той ще навлиза все повече и ще се използва в ИТ решенията. Например, интелигентното видеонаблюдение ще се използва за следене на трафика в големите градове, разпознаване и откриване на заплахи за обществеността и др.

Свързаното дигитално място: очаква ни свързване на различните индустрии с цел усъвършенстване и подобряване на предлаганите продукти и услуги. Това ще включва обмен на опит, сътрудничество между експерти от различни области, взаимопомощ и множество съвместни проекти.

Драматично нарастване на броя на свързаните устройства: повсеместна свързаност на милиони устройства в мрежи.

Софтуерно дефиниран свят: тенденцията, родена в сферата на центровете за данни, постепенно ще превземе света.

Безгранични решения за IoT сигурност: нуждата от защита на данните ще продължава да бъде актуална. Всички производители ще работят за осигуряване на надеждност и сигурност. Успех ще имат съвместните проекти, които съчетават експертиза от много и различни области.

Компютинг на „деветте сетива”: навлизат в практиката интелигентни механизми за общуване. Наричани още сензитивни компютри или интуитивни компютри, след около 5 години те ще са факт и няма да са новост за никого.

Материална информатика: сливане на физиката и химията в съвременния свят.

Четири са основните фактори, от които зависи успехът на ИТ проектите в светлината на цифровата трансформация – според Fujitsu. Това са хората, дейностите, сътрудничеството и технологиите. И ако при технологиите развитието е бурно и бързо, то при хората е точно обратното.

Дефицитът на дигитални умения е факт навсякъде – у нас, в Европа и по света, сподели Вяра Чангърова, мениджър на Fujitsu за България

В момента е налице същинска пропаст между индустриалните умения – тези, които са специфични за даден сектор и дори за конкретно предприятие – и дигиталните, които правят възможно цифровото преобразяване на бизнесите в съвременната динамична среда.

Дефицитът на дигитални умения е факт навсякъде – в Европа, по света и особено у нас, сподели Вяра Чангърова, мениджър на Fujitsu за България, по време на конференцията „Дигиталната трансформация – тенденции и предизвикателства“ в София снощи. Форумът събра клиенти и партньори на компанията от страната, а представянията в него отразиха последните тенденции, показани по време на Fujitsu Forum в Германия.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментари по темата: „8 технологични прогнози за Индустрия 4.0”

добавете коментар...

  1. Христомир

    Хубава и интересна статия, но не съм съгласен с тоя дефицит. ” … Дефицитът на дигитални умения е факт навсякъде … ” Има много алчни и неграмотни бизнесмени с купени сертификати и платен имидж през купени медии. Точно тези ли неграмотни бизнес хора, предприемачи, серийни и всякакви самозванци и модерни феодали да оплюват своите евтини роби и работещи магарета, че не били достатъчно квалифицирани – що за наглост.

Коментар