Pokemon Go причинила щети за милиарди в САЩ

Популярната игра Pokemon Go има и тъмна страна, която се измерва с щети за милиарди долари само в рамките на САЩ, сочи проучване на изследователи от Университета Пардю.

В първите 148 дни от появата на играта в САЩ шофьорите, увлечени по Pockemon Go, са причинили щети в резултат на инциденти, възлизащи на 2 до 7,3 млрд. долара. Нещо повече, двама души са загубили живота си, докато търсят виртуалните обекти.

Проучването е направено в рамките на щата Индиана, където за разглеждания период щетите се оценяват на 5,2 до 25,5 млн. долара. Без да разполагат с данни за цялата територия на САЩ, учените са мащабирали резултата от Индиана, за да формират цялата картина на явлението.

Изследователите обвиняват играта, че е допринесла за увеличаване на катастрофите в окръг Типекану, щата Индиана, с 47%. От 286-те аварии в региона, 134 са причинени от Pokemon Go, сочи статистиката.

Разбира се, не самата игра, а хората са виновни за случилото се. Инцидентите са станали в резултат на невнимание от страна на шофьорите, които вместо да следят пътя, са се занимавали с Pokemon GO на неподходящо място и в неподходящо време.

Коментар