Бизнесът не очаква по-големи печалби от дигитализацията

Главният изпълнителен директор на Siemens България д-р инж. Боряна Манолова огласи данни от проучване за нивото на дигитализация в България

Българският бизнес полага усилия да бъде в крак с глобалните тенденции в сферата на цифровата трансформация. Дигитализацията не е непозната концепция за родните компании, но близо една трета от тях все още нямат цялостна стратегия, според съвместно проучване на Siemens България и Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК).

Фирмите в България са на различни етапи от внедряването на дигиталните технологии в бизнес операциите си, сочи проучването, данни от което представи главният изпълнителен директор на Siemens България д-р инж. Боряна Манолова по време на конференцията „Икономика 4.0“.

Повечето фирми се намират все още в начална или междинна фаза, а едва една четвърт (25%) са посочили, че са в напреднал етап. Основна част от компаниите (40%) планират да инвестират между 2 и 3 процента от оборота си в дигитални технологии, а под 5 на сто са тези, които смятат да вложат над 10 процента.

Същевременно, все повече компании в България осъзнават потенциала на цифровизацията за развитието и разрастването на бизнеса си, но доколкото имат стратегии, те са главно краткосрочни (78,5%) и средносрочни (17%) и централизирано управлявани на ниво топ мениджмънт. Около 12% заявяват, че имат директор по дигитализацията или съответен отдел, който се занимава с това.

Дигитализацията е възприемана главно като начин за оптимизиране използването на ресурси (59%), за автоматизиране на производството (59%), за подобряване на взаимодействието с клиенти (53%) и доставчици (47%), както и за интеграция на процесите (55%).

Повече от половината от анкетираните смятат, че разработването и внедряването на „интелигентни“ среди като умни градове и умни фабрики са най-важните тенденции на дигиталната трансформация. Около 51% изтъкват значението на свързаността и на „интернет на нещата“. За 46% разработването и използването на мобилни приложения, които интегрират бизнес и производствени процеси или оптимизират услугите, също са много важни.

Нуждата от специалисти през следващите години за целите на дигитализацията

Резултатите от проучването сочат още, че българските компании имат ясна визия какви ползи могат да очакват от внедряването на дигиталните технологии. Най-високи очаквания (значителен или огромен ефект) възлагат те по отношение на оптимизацията на ресурсите (89%), подобреното планиране (89%), увеличаването на конкурентоспособността (89%) и подобреното събиране и анализ на данни (88%). Подобрено обслужване (86%) и по-високо качество (79%) също са сред основните мотиви по пътя към дигиталната трансформация.

Бизнесът ни обаче няма високи очаквания за нарастване на печалбите и за намаляване на екологичния отпечатък като следствие от цифровизацията. Близо 40% смятат, че дигиталната трансформация ще има никакъв, пренебрежим или малък ефект върху печалбите на компаниите им, а половината от запитаните не очакват особен положителен ефект върху екологията.

Квалификацията на служителите (50%) и размерът на инвестициите (46,1%) са основна пречка пред българския бизнес по отношение на по-нататъшното внедряване на дигитални технологии и процеси. Компаниите осъзнават и необходимостта от по-голяма прогнозируемост и яснота по отношение на ефектите и процесите на дигитализация. Недостатъчната зрялост на технологиите е посочена като пречка от 31,6%, а неясните икономически ползи – от 23,7%.

Бизнесът няма високи очаквания за нарастване на печалбите и за намаляване на екологичния отпечатък като следствие от цифровизацията, според данните, изнесени от Боряна Манолова

Особени сътресения и загуба на работни места в резултат от цифровата трансформация на бизнесите не се очакват, показват още резултатите. Близо 2/3 от анкетираните (63%) не прогнозират промени в броя на служителите, а делът на участниците, които очакват движения във възходяща или низходяща посока, е равен.

Компаниите в България ще търсят най-усилено специалисти в технологични сфери като Индустрия 4.0/автоматизация на производството (43,4%), разработване на мобилни приложения (32,9%) и анализ на големи обеми данни (32,9%). Фокусът се поставя и върху експерти с компетенции като разработване и прилагане на нови бизнес стратегии, най-вече развитие на цифрови бизнес модели (40,8%), и дигитален маркетинг (46,1%).

Проучването е проведено в периода от края на май до края на юни 2018 г. сред мениджъри на различни нива от общо 76 български и чуждестранни фирми, работещи в страната, от над 30 различни индустрии. Над 60% от запитаните са представители на висшия мениджмънт, 12% се определят като среден мениджмънт, а 14 на сто – като оперативен мениджмънт. По-голямата част от компаниите, участвали в анкетата, са средни и малки предприятия (11-500 служители), а около 12% попадат в категорията големи компании с над 500 служители.

Коментар