IoT система намалява замърсяването на въздуха

Индивидуалното управление на трафика може да намали броя на зоните със замърсен въздух (източник: Siemens Мобилити)

Пилотен проект в Мюнхен доказва, че шофьорите могат да бъдат насърчени да използват алтернативни маршрути и по този начин местата с мръсен въздух значително да намалеят, съобщиха от Siemens Мобилити, която реализира проекта съвместно с платформата ryd на ThinxNet и компанията Hawa Dawa.

Проектът използва сензори в реално време, които измерват замърсеността на въздуха и анализират данните, за да пренасочат трафика в града по оптимален начин. По същество това е реализация на интелигентна IoT система.

4-седмичната пилотна кампания стартира през ноември 2018 г., а резултатите от нея са обещаващи. Те показват, че 35-40% от шофьорите имат желание да допринесат за намаляване на замърсяването на въздуха, когато им е предложен алтернативен маршрут чрез платформата ryd.

Оптимизирането на трафика на подобно индивидуализирано ниво може да допринесе за намаляване на замърсеността на въздуха в града като цяло. Първоначалните резултати при участието на над 1600 шофьори отчитат намаляване емисиите на CO2 с 83 кг, на азотни оксиди със 114 г, съкращаване на изминатите километри с 663 км – в допълнение към главната цел за редуциране на броя на зоните с мръсен въздух.

Целта на проекта е да докаже, че интелигентният трафик контрол може да помогне на Мюнхен и други градове да постигнат по-лесно целите си за устойчивост. Aко в програмата се включат до 20 000 водачи на автомобили в рамките на един град, намаляването на тези показатели би било еквивалентно на залесяването на площ от над 1 акър.

Според Федералното министерство на околната среда на Германия, Мюнхен е на второ място по най-високи нива на азотен диоксид в страната. Глобалният анализ за замърсяване и тенденциите в мобилността – Inrix Traffic Scorecard – сочи, че трафикът в Мюнхен е един от най-сложните в страната, като средно един шофьор прекарва 51 часа в годината в задръстване.

По данни на Европейската комисия, разходите за здравеопазване в рамките на ЕС, произтичащи от мръсния въздух, ще възлизат на между €330 и €940 милиарда годишно, като основната причина за това ще бъде трафикът.

В дългосрочен план Siemens Мобилити, Hawa Dawa и ryd планират да проучат възможността да работят и с други европейски градове, помагайки им да постигнат целите си за устойчивост и да напреднат в развитието на интермодалната мобилност.

Коментар