Siemens и Alibaba ще развиват индустриалния IoT

Платформата MindSphere ще стане широко достъпна на китайския пазар

Alibaba подготвя роботизирани куриери

Очаква се робомобилите тип G – леки и камиони - да намалят значително разходите за доставка на стоки, в резултат на прехода към безпилотна логистика