Тийн-звездите в TikTok „надушват” печалбите

Медийната индустрия като цяло върви все повече към кратките форми на общуване и въздействие и този процес няма да спре - хората бягат от дългите формати