Siemens оборудва електрическа подстанция на EVN в Пловдив

В новата подстанция на EVN в Пловдив ще бъдат вложени най-съвременни технологии, подчерта министър Теменужка Петкова

Siemens България ще достави оборудването за новата градска електрическа подстанция „Евмолпия“ на EVN в Пловдив, която ще гарантира захранването на източната и централната част на града. EVN ще вложи над 11 млн. лева в модерното съоръжение.

Направление Енергиен мениджмънт на Siemens България осигурява доставките на оборудването по Лот 3, Лот 4 и Лот 5 на проекта, а именно релейни защити, разпределителна уредба 20 kV и силов трансформатор 110/20kV, 50MVA.

Това е поредният проект от дългогодишното сътрудничество между Siemens България и EVN след изграждането на когенерационна централа в ТЕЦ „Пловдив Север“ и на подстанция „Царацово” 110/20kV, както и доставките на разпределителни елегазови уредби за мрежата на „Електроразпределение Юг“ (ЕР Юг), част от EVN групата.

Първоначално инсталираната мощност на новата подстанция е 50 мегаволтампера (MVA) с възможност да достигне 100 MVA. Тя ще бъде изцяло от закрит тип, като присъединяването към мрежата ще бъде с подземна кабелна линия, без въздушни линии или стълбове, водещи към нея.

Управлението, постоянният контрол и мониторинг на подстанцията ще се упражнява от диспечерския център на EVN чрез телемеханика, както в подстанция „Царацово“.

Евмолпия“, носеща едно от древните имена на Пловдив, ще бъде втората изцяло новоизградена подстанция на EVN в Пловдив. Тя ще започне работа в края на 2020 г.

Подстанцията ще гарантира електроснабдяването за централната и източна част на Пловдив, където през последните години бяха изградени много нови обекти и възникна необходимост от допълнителен капацитет на мрежата.

Коментар