EVN България откри новия си център за данни

Сървърен център за данни на EVN България на стойност 3 милиона лева бе открит днес в Пловдив. Уникалното за страната технологично съоръжение е изградено в партньорство с Хюлет-Пакард България за рекордно кратко време от 6 месеца.


Центърът за данни на EVN България е първият по рода си в страната, посочиха изпълнителите на проекта

Инвестицията на EVN България само в инфраструктурата на съоръжението е 1,5 млн. лева. Още почти 1,5 млн. лева е вложението на дружеството в последно поколение хардуер, който е инсталиран в центъра.

„След изграждане на новата когенерационна централа за производство на топлинна и електрическа енергия през 2011 г., построяването на Центъра за данни е логична стъпка в нашата политика на инвестиране в технологии от последно поколение с цел увеличаване на сигурността и качеството на нашите услуги’’, заяви Йорг Золфелнер председател на Управителния съвет на EVN България.

Такъв сървърен център се изгражда за първи път в страната при спазване на всички международни стандарти за сигурност на данните и надеждност на работния процес за подобно високотехнологично и телекомуникационно съоръжение, посочиха изпълнителите на проекта.

„Изграждането на центъра е резултат на успешното партньорство на Хюлет-Пакард България с други български компании и е пример за пътя, по който страната ни може да развива високотехнологичния сектор и да привлича инвеститорски интерес; както и да създаде среда за задържане на младите хора”, отбеляза Васил Костов, директор „Технологични услуги” в Хюлет-Пакард България.


Центърът е изграден в съответствие с изискванията за най-висока земетръсна устойчивост

Свързаността на центъра е част от оптичния пръстен на EVN България, като общата застроена площ е 358 кв. метра. Самата сървърна зала е проектирана така, че да отговори на бъдещите нужди на компанията, като позволява инсталиране на 42 броя ИТ шкафове (RACK). Центърът  за данни предоставя надеждна и гъвкава среда за развитие на ИТ и телекомуникационните услуги на EVN България за следващото десетилетие, като ще позволи на енергийното дружество по-широко да приложи съвременните технологии за отчитане и измерване на консумираната електро- и топлинна енергия.

Работата на Центъра ще отговори и на нуждите на компанията за гъвкаво клиентско обслужване в условията на либерализиран пазар. Не на последно място Центърът за данни ще позволи развитие и предоставяне на допълнителни услуги за клиентите в Югоизточна България.

Характеристики на центъра за данни на EVN България

• Сградата на центъра за данни е с най-висок клас енергийна ефективност;

• Всички системи са N+1, т.е. всяка система е дублирана. По този начин дори да се стигне до изключване на някоя от системите, това не пречи на нормалното функциониране на центъра;

• Центърът има специална климатична система, позволяваща поддържането на постоянна определена температура и влажност в помещенията, независещи от външни условия;

• Центърът разполага с най-ново поколение система за контрол на достъпа, алармена система, система за пожароизвестяване и пожарогасене, външно и вътрешно видеонаблюдение, система за ранна детекция за наличие на вода в помещенията, както и със система за мониторинг на отделните подсистеми;

• Центърът е изграден в съответствие с изискванията за най-висока земетръсна устойчивост, установена за Пловдивски регион – 9-а спетен по Медведев-Шпонхойер-Карник;

• Сградата има специално проектирани за целта мълниезащитна и заземителна инсталации, гарантиращи сигурността на техниката;

• Центърът има автономно електрозахранване от два независими източника и собствени генератори.

Центърът ще се използва от EVN България и при обучението на студенти от ИТ специалности в Пловдив, които ще могат да придобият реален опит в едно от най-високотехнологичните ИТ специализирани съоръжения в България. EVN България има сключени меморандуми за сътрудничество с Университета по хранителни технологии Пловдив и Технически Университет София – Филиал Пловдив. Вече няколко месеца студенти посещават съоръжения на дружеството и получават опит от специалисти на EVN България.

Изпълнител на проекта е консорциумът „Модерно строителство”, чийто главен координатор и доставчик на голяма част от ИТ оборудването е Хюлет-Пакард България. Консорциумът е избран с процедура по ЗОП, като в него влизат фирмите: Хюлет-Пакард България ЕООД, Кондекс ЕООД, Марпекс ООД, Електро Груп ЕООД, КиК – Дизайн ООД и Анди БГ. Оборудването на центъра се доставя от Хюлет-Пакард и Сиско.

Коментар