Банковите сметки ще се сменят по-лесно

Важна стъпка към единния пазар на финансови услуги в Европейския съюз