Банковите сметки ще се сменят по-лесно

Банковите сметки в ЕС ще станат по-достъпни за всички, по-прозрачни и по-лесни за смяна

Банковите сметки в ЕС ще станат по-достъпни и по-лесни за смяна

Европейският парламент подкрепи предложението на ЕК относно правото на гражданите на основна банкова сметка.

Официалното приемане на решението се очаква през следващите седмици, като в резултат на него банковите сметки ще станат по-достъпни за всички, по-прозрачни и по-лесни за смяна.

Директивата е важна стъпка към истински единен пазар за финансови услуги на дребно и носи множество ползи за гражданите на ЕС.

Чрез предоставяне на право на основна разплащателна сметка, независимо от мястото на пребиваване или финансово положение на гражданите, пречките пред които са изправени много хора при достъпа до основни банкови услуги трансгранично ще бъдат отстранени, пояснява Европейската комисия.

Директивата също така значително подобрява прозрачността на таксите по банковите сметки, прави по-лесно прехвърлянето на банкова сметка от една банка в друга, в рамките на една държава-членка или от една страна от ЕС в друга.

Осигурявайки право на базова разплащателна сметка, независимо от мястото на живеене на гражданина и неговото финансово състояние, се премахват пречките, пред които са изправени мнозина, по отношение достъпа до базови банкови услуги извън националните граници.

Коментар