Банковите данни остават приоритет за хакерите

Очаква се появата на по-прости и по-сигурни технологии за автентикация, както и усъвършенстване на защитата на банковите карти