15% от домашните рутери са уязвими

Не по-малко от 15% от домашните Wi-Fi рутери излагат на риск данните на потребителите, твърди изследване на компанията за сигурност Eset, в рамките на което са тествани 12 хиляди устройства.

Проблемът, от една страна, се дължи на това, че на 15% от рутерите са зададени широко разпространени пароли и логини, лесно достъпни за хакерите. От друга, почти 7% от рутерите имат уязвимости в софтуера със средна степен на риск.

53% от уязвимостите са свързани с неправилна настройка на правата за достъп. В 39% от случаите е намерена уязвимост, която позволява на хакерите да получат достъп до командната обвивка на операционната система.

XSS уязвимостите са около 8% – те позволяват на атакуващите да внедряват злонамерен код в HTML страниците на сайтове, които потребителите отварят.

Тестът доказва, че Wi-Fi рутерите могат да бъдат атакувани лесно през наличните уязвимости, коментират от Eset. Това поставя под угроза сигурността на домашните мрежи, както и малкия бизнес.

Коментар