Банковите данни остават приоритет за хакерите

Очаква се появата на по-прости и по-сигурни технологии за автентикация, както и усъвършенстване на защитата на банковите карти

Социалните мрежи са голям риск за бизнеса

Хакерите постоянно търсят нови начини за достъп до данните на компаниите, а социалните мрежи, ползвани от служителите, представляват отворена врата