Десетки общини вече имат достъп до бърз интернет

Оптичната мрежа обхвана 29 общини и 24 малки населени места

Бизнесът ще ползва до 80% от капацитета на оптичната мрежа

Допустимата печалба за операторите на инфраструктура е до 20 на сто, стана ясно на днешната кръгла маса по проекта