Атаките към веригите за доставки остават топ-киберзаплаха

Недостигът на квалифицирани кадри ще тласне пазара на управляеми услуги