Brother с нова серия мобилни термопринтери PJ-800

Устройствата отговарят на нуждите от печат в движение

Търговията на дребно в преход към самотаксуване

Технологиите подобряват ефективността и клиентското изживяване