Точното етикетиране подобрява операциите по веригата за доставки

Нуждата от точност на етикетирането и проследимост в реално време на движението на стоките никога не е била по-очевидна (снимка: Brother)

Точността и четливостта на етикетите с баркод са от ключово значение за поддържането на съвременните глобални производствени и логистични операции. Според проучвания на японската технологична компания Brother, организациите искат да се уверят, че етикетите с баркод, отпечатани при тях, отговарят на клиентските и индустриалните стандарти, и са четливи по цялата верига на доставки. Те вече не искат да ограничават проверките за сканиране само до определен брой баркодове в партида.

Докато повечето случаи на проверка днес са с 1D баркодове, миграцията към 2D кодове ще генерира допълнителен интерес към такива възможности. Причината е, че дизайнерите на етикети и принтерите/машините за етикети вече ще могат да поставят повече информация в ограничено пространство – намалявайки размера на полето, като същевременно запазват четливостта.

Четливите етикети осигуряват проследимост от начало до край, като по този начин подобряват операциите по веригата за доставки и общата ефективност. Решенията за инспекция на етикетирането, които извършват валидиране и проверка на данни, разчитат на сканиращо оборудване, базирано на камера, и изискват съгласуваност на базите данни и оборудването за етикетиране. Верификаторите подават сигнал, когато се натъкнат на лошо отпечатан или грешен етикет с опция за потенциално спиране на производството, така че ползвателите да могат да определят и коригират причината за грешката, а също и да започнат действие за отделяне на съмнителния продукт(и) от производствената линия.

Производителят на настолни и индустриални етикетни принтери Brother идентифицира следните особености и препоръки за подобряване на резултатите при използване на баркодове:

1. Нуждата от подобряване на цялостната ефективност е по-силна от всякога

Организациите се затрудняват да изчислят истинската цена на грешките в етикетирането. Въпреки това, те полагат съгласувани усилия за намаляване на общата честота на грешки и повишаване на производителността.

Стремежът към стандартизиране на инвестициите в технологии за етикетиране е стъпка в тази посока. Автоматизирането на процесите, свързани с отпечатването на етикети, може да осигури съгласуваност и съответствие с регулаторните стандарти, тъй като това елиминира възможността от грешки, свързани с ръчното въвеждане на данни.

Решенията за визуална проверка вече са важна част от този разговор, тъй като спомагат за стандартизирането на процеса на печат на етикети, независимо от местоположението.

2. Строгите проверки на качеството вече са от съществено значение за минимизиране на прекъсванията в производството и доставката

Има нарастваща нужда от достъп и отпечатване на променливи данни за етикетиране, особено в сфери с голям обем и сложни изисквания. Необходимостта от оценка на качеството на етикетите на продуктите, преди те да тръгнат към пазара, е по-голяма от всякога.

Валидирането и проверката в реално време ще отговорят на това специфично изискване около проверката на качеството на данните, за да подкрепят целта на организациите за проследимост от начало до край.

Решенията за проверка на етикети предлагат няколко нива на проверка, гарантирайки, че етикетите са били успешно приложени към продуктите, съответстват на съдържанието, което трябва да бъде отпечатано, и са четливи.

3. Несъответствията, дължащи се на грешно етикетиране, са неприемливи в днешните високоскоростни среди.

Бизнесът днес става все по-глобален – както от гледна точка на снабдяването, така и на дистрибуцията. За компаниите стана важно не само да бъдат гъвкави в начина си на работа, но и да преосмислят технологичните инвестиции и стратегии за внедряване, за да премахнат несъответствията в процесите си.

Нуждата от точност на етикетирането и проследимост в реално време на движението на стоките никога не е била по-очевидна, дори когато разходите се следят по-внимателно от всякога. Добавянето на възможности за автоматична визуална проверка ще бъде популярен избор за намаляване на честотата на грешки и по този начин за повишаване на общата производителност.

4. Автоматизирането на печата ще премахне изпълнените с грешки ръчни процеси на въвеждане на данни

Всички проблеми с четливостта могат да имат значителни финансови последици както за производителите, така и за техните доставчици и дистрибуторски мрежи. Изследванията на VDC показват, че сред количествено измеримите разходи, свързани с грешки при етикетиране на баркод, водещите са: скъпоструващи продуктови връщания на продукти/ запаси (34%); отпадъци, генерирани от преработка и скрап (26%); и сторнирани плащания (23%).

Автоматизирането на печата е на първо място в списъка с инвестиционни приоритети на бизнеса, така че да извади човешкия фактор от процеса на създаване на етикети. Добавянето на възможности за автоматизирана визуална проверка чрез AutoID и визуално оборудване ще помогне на организациите да анулират нечетливи етикети и да автоматизират необходимото повторно отпечатване поради нечетливи баркодове.

Преходът от 1D към 2D баркодове ще позволи на дизайнерите да поставят повече информация в ограничено пространство (снимка: Brother)

Как организациите ще поддържат качеството на етикетирането под контрол?

Изследванията на VDC показват, че процентът на грешки при етикетиране е малко над 3%. Тези грешки обикновено се случват поради фактори като непоследователни процеси на етикетиране в различни местоположения и ръчна проверка на място на конкретни набори от етикети с баркод от определени партиди. Функциите за проверка на етикета могат да помогнат за поддържане на движението на продукта през предложената верига за доставки без ненужни прекъсвания, помагайки на организациите да намалят общия оперативен риск.

Крайната цел е процесът на печат да е без грешки. Валидирането и проверката на данните за етикетиране в процеса ще помогне за постигането ѝ – позволявайки на организациите да сканират, проверяват, оценяват и потенциално да записват всеки отпечатан етикет. Автоматизирането на печата на етикети ще бъде от съществено значение за реализирането на тази цел; VDC смята, че ръчното актуализиране и валидиране на отделни шаблони ще бъде проблемно, ако не се използват възможностите на процесите за динамично етикетиране.

Засиленият преход към богати на данни 2D баркодове ще послужи за повишаване на информираността и инвестициите в решения за валидиране и проверка на етикети. Това ще се случи, тъй като тези баркодове продължават да демонстрират способността да побират повече данни в по-малко пространство заедно със способността на 2D верификаторите да предлагат гъвкавост при сканиране и проверка за грешки. Приложения като проследимост на части на компоненти в автомобилостроенето, точно представяне на изискванията за сериализация/UDI в естествените науки и нарастващото приемане на 2D кодове в хранително-вкусовата промишленост ще бъдат водещи.

Коментар