Вграждат подобрен генератор на изображения в ChatGPT

DALL-E 3 разбира хората по-добре, уверяват разработчиците на модела от OpenAI

Колко невероятно реалистични стават фалшивите изображения

Скоро няма да различаваме AI-генерираните образи от истинските